czwartek, 5 lutego 2009

Czy można zawiesić członka zarządu?

Każdy członek zarządu musi się liczyć z tym, że zostanie zawieszony. Czy jednak i kiedy zawieszenie takie jest skuteczne? Ważne jest także inne pytanie: czy członek zarządu będzie odpowiadał za długi spółki, w czasie gdy został zawieszony?

O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, członek zarządu może zostać zawieszony w każdej chwili przez zgromadzenie wspólników. Może ono takie uprawnienie przekazać radzie nadzorczej, jednak w tej sytuacji rada musi mieć ku temu ważny powód, np. istnieją uzasadnione podejrzenia, że członek zarządu działa na szkodę spółki (art. 220 ksh).

Zawieszenie nie oznacza wygaśnięcia mandatu członka zarządu, a tylko pozbawienie go, przez pewien okres, prawa prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Fakt zawieszenia członka zarządu zgłaszają do KRS pozostałe osoby z zarządu.
Przed podjęciem decyzji o zawieszeniu członka zarządu warto sprawdzić, czy nie spowoduje to utrudnienia lub uniemożliwi pracy zarządu.

Naszym zdaniem skuteczne zawieszenie członka zarządu powoduje, że nie powinien on odpowiadać za zdarzenia, które powstały w czasie zawieszenia. Jeśli więc np. przesłanki do ogłoszenia upadłości spółki powstały w tym właśnie czasie, to członek zarządu nie powinien odpowiadać za długi spółki, gdyż niezłożenie na czas stosownego wniosku do sądu nastąpiło bez jego winy.

Okres zawieszenia jest uzależniony od decyzji wspólników (lub rady nadzorczej) – może, ale nie musi, zostać określony w samej uchwale, . W tej ostatniej sytuacji w odpowiednim czasie zostanie podjęta uchwała o „odwieszeniu” członka zarządu lub jego odwołaniu. Ponieważ, co do zasady, ma on prawo przez okres zawieszenia do pobierania wynagrodzenia, ostateczne decyzje wspólników zapadają z reguły dość szybko.

Brak komentarzy:

Podziel się

FACEBOOK